Kotiseutuyhdistys Hauho-Seura ry:n jäseneksi hyväksytään kaikki hauholaisiksi itsensä tuntevat henkilöt.

Hauho-Seuran vuosijäsenmaksu on 25 euroa. Vuosijäsenmaksun maksamalla saat jäsenkirjeen, jossa tiedotetaan seuran toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Lisäksi Jäsenmaksun maksaneet saavat Hauhon Joulu -lehden sen ilmestyttyä joulukuussa. Lehti postitetaan kotiosoitteeseen jäsenille jäsenetuna.

Hauho-Seuran merkittäviä toimintamuotoja ovat museoiden ylläpito, Hauhon Joulu -lehden toimittaminen ja julkaisu sekä perinteisten Hauhon Juhannusjuhlien järjestäminen. Viime vuosina on myös järjestetty useita luentotilaisuuksia, seminaareja ja näyttelyitä Hauhon menneisyyden ja arvokkaan kansanperinteen esilletuomiseksi ja vaalimiseksi.

Jäseneksi liittyminen


.

Hauho-Seura ry.
hallitus@hauho-seura.fi